Общи условия на Спа Комплекс Белчински Извор

I. Общи условия за настаняване:

 • Гостите се настаняват след 14:00 часа;
 • Освобождаването на помещенията се извършва до 12:00 часа;

II. Лични данни:

 • Гостите на СПА Комплекс Белчински Извор предоставят лична карта или международен паспорт на рецепция, за да бъде идентифицирана тяхната самоличност. Гости, които не представят документ за самоличност на рецепция, не могат да бъдат настанявани в комплекса;
 • СПА Комплекс Белчински Извор събира данни, които са необходими в процеса на тяхната регистрация и настаняване;
 • СПА Комплекс Белчински Извор събира лични данни, които са описани в Образец по чл. 116, ал.2 от Закона за Туризма и в съответствие със задължението, обектите извършващи хотелиерска дейност да водят регистър на настанените туристи. Данните, които се събират са: име, презиме, фамилия, ЕГН, номер на лична карта, националност, дата на раждане, пол;
 • Допълнителните данни, които комплексът събира са: телефонен номер, адрес и електронна поща. Те се използват за контакт с госта, за потвърждаване на неговата резервация или в случай на настъпили промени – той да бъде информиран. В някои от случаите се изисква и регистрационен номер на автомобила с цел по-бързо разрешаване на казуси, възникнали на територията на паркинга на комплекса;
 • Категориите лични данни, които се събират, са само лични данни без чувствителна информация за клиентите, според дефинициите описани в Регламент 2016/679 на европейският парламент и на съвета;
 • Комплексът не предлага и не предоставя достъп до данните на гостите на трети страни, като например: физически лица, търговски дружества, чуждестранни организации и други и прилага най-високи мерки за защита на личните данните, предоставени от своите гости. Комплексът предоставя достъп до личните данни единствено за предвидените в закона случай:
  • Информация, поискана от длъжностни лица и/или държавни органи, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват такава информация.
  • В случаите за опазване на националната сигурност или за отбраната на страната.
  • И в други, но само предвидени от закона случаи.
 • Част от данните се предоставят на следните организации:
  • Община – всеки хотелиер е задължен, да изпраща месечна справка до общината, в която се намира с имената на настанените туристи.
  • Полиция – имената на гостите, в случай на настанени чужденци.
  • Национална Статистическа Агенция за статистически цели.
 • Личните данни на гостите се съхраняват за срок от 5 години;
 • Данните предоставени от гостите на комплекса, не се използват за автоматично вземане на решения.

III. Права на субектите на данни:

 • Субектите на данни имат право, след подаване на молба на рецепция или изпратено писмо до ДПО-то (Длъжностното лице за защита на данните) на хотела в посочения по-долу електронен адрес, да упражнят своето право за съответната желана операция: право на достъп, коригиране, допълване, възражение, изтриване, ограничаване на обработването;
 • В случаите, когато субектът на данни иска данните му да бъдат изтрити, данните ще бъдат изтрити в срок от 35 дни след подаване на молбата;
 • Субектите на данни имат право, след изпратено писмо до ДПО-то на комплекса, да получат отговор, най-късно в рамките на определения от регламента за защита на личните данни срок, който е един месец;
 • Субектите на данни имат право, в случай на възникнал казус, който не е удовлетворен от страна на комплекса, да подадат жалба до комисията за защита на лични данни.

IV. Информация за ДПО-то, Длъжностното лице за защита на личните данни:

 • При възникнали въпроси към ДПО-то (Длъжностното лице за защита на личните данни), както и при желание за промяна, коригиране, възражение и/или други посочени по-горе права, които субектите на данни биха искали да упражнят, моля да ни пишете на посочения и-мейл адрес:

E-Mail: dpo@gbs-bg.com

V. Допълнителна информация:

 • Гостите на СПА Комплекс Белчински Извор предоставят правото да бъдат видео записвани. Комплексът извършва 24-часово видео наблюдение, което обхваща общите части на комплекса с цел осигуряване сигурността на своите гости. Записите се използват само и единствено за описаната цел и не се предават или предоставят на трети лица, освен ако не бъдат поискани от органите на реда;
 • Комплексът не носи отговорност за нанесени щети върху автомобил, паркиран на територията на паркинга на комплекса, но ако е възможно, ще помогне за разрешаване на казуса.

Имате нужда от допълнителна информация, която не намирате на нашия сайт, моля, не се колебайте да се обърнете към нас на посочените по-долу контакти.

Ще се радваме да Ви посрещнем в Спа Комплекс Белчински Извор!

reservations@belchin-spring.com
Телефони рецепция: 0721 80000 / 0884 025 169
Телефони за резервации: 0721 80001 / 0884 025 542